Het zakelijke netwerk van Nederland

Word auteur van Business.nl

Schrijf je unieke zakelijke content en wil jij je artikelen als dedicated auteur publiceren op Business.nl?

Laat je emailadres achter of app naar 06-29213153 voor info.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Business.nl

1. Acceptatie van voorwaarden: Door gebruik te maken van de diensten van Business.nl ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden: Business.nl biedt een platform voor het delen van artikelen, blogs en zakelijke netwerkmogelijkheden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze plaatsen en dienen zich te houden aan de geldende wetten en voorschriften.

3. Accountregistratie: Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van Business.nl, dien je een account aan te maken. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account.

4. Inhoudsrichtlijnen: Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op de rechten van derden, schadelijk is voor anderen of anderszins ongepast is. Business.nl behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die niet voldoet aan deze richtlijnen.

5. Intellectuele eigendom: Gebruikers behouden alle rechten op de inhoud die ze plaatsen op Business.nl. Door inhoud te plaatsen, verleen je Business.nl echter een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren en te distribueren voor promotionele en andere doeleinden in verband met Business.nl.

6. Aansprakelijkheid: Business.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud geplaatst door gebruikers of voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de website. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om zichzelf te beschermen tegen virussen, hacking en andere bedreigingen.

7. Wijzigingen en beëindiging: Business.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de website. Business.nl behoudt zich ook het recht voor om de diensten geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Toepasselijk recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

9. Contact opnemen: Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@business.nl