Ondernemen

Co-creatie, de kracht en het geheim zit in het menselijk brein.

3 min lezen

Co-creatie als succesfactor

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op de uitkomst van het proces. De deelnemers zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. Daarom wordt de uitkomst ook door iedereen gedragen. Co-creatie is een doorontwikkelde versie van de Nederlandse uitvinding van “polderen”. Maar waarom eindigt het “polder” model in oeverloos overleg met weinig resultaat?. En waarom leidt co-creatie, wanneer de juiste spelregels gevolgd worden, wel tot daadkracht, succes en winst?

Wat is co-creatie eigenlijk?

De term Co-creatie wordt voor het eerst gebruikt in de jaren ‘80. Sinds de jaren 2000 wordt het begrip vooral gehanteerd in de marketingwereld. Het is een methodiek voor een producent, om door middel van directe interactie met de consument, een eindproduct te ontwikkelen.  Tegenwoordig wordt het begrip in verschillende contexten en disciplines gebruikt. Het is daarom moeilijk om een eenduidige omschrijving te geven. De nieuwste trend is dat Co-creatie ingezet wordt bij grote verandertrajecten binnen organisaties. Belangrijke kenmerken van co-creatie is:  open en transparante dialoog, samen, zonder veroordeling, invloedrijk en draagvlak.

De voordelen van een dergelijke aanpak spreken voor zich. Door deze aanpak wordt weerstand verlaagd en draagvlak gecreëerd. De relatie tussen medewerker en organisatie wordt inniger, de betrokkenheid veel groter. Veranderingen zijn gemakkelijker door te voeren en de borging is veel sterker. Co-creatie kan dus heel krachtig zijn. Maar wanneer de spelregels niet gevolg worden, is het afbreukrisico enorm groot.

Co-creatie en de spelregels.

De hoofdregel is dat directie, management en leiding de filosofie van co-creatie écht omarmt. Niet alleen met de mond belijden maar met daden ondersteunen. Co-creatie betekent dat de inbreng van partijen zoals afnemers en medewerkers hoofdcomponent zijn. Hun mening, ideeën en zienswijze moet gebruikt en toegepast worden.

De invloed van directie, management en leiding is dus redelijk beperkt. Dat vergt een wezenlijke andere rol dan dat die kaderleden normaal gesproken innemen. Zij scheppen de kaders, maar daar blijft het ook bij. Het stellen van (teveel) randvoorwaarden is dodelijk voor het proces.

Nieuw Leiderschap speelt in dit kader ook een belangrijke rol. Nieuw Leiderschap houdt o.a. in dat directief leidinggeven vervangen is door modern management. Medewerkers staan centraal, de leider speelt vooral een verbindende rol. Blijft het management zich vasthouden aan “oude” zekerheden in termen van macht en invloed, dan is co-creatie gedoemd te mislukken.

Meer belangrijke elementen in de opzet van co-creatie zijn: Heldere missie en visie, duidelijk proces, projectmanagement, communicatie, transparantie m.b.t. besluitvorming, samenwerking, flexibiliteit en openheid. Hoewel deze zaken als logische en verstandige voorwaarden klinken, ligt er een groot gevaar op de loer. Dat gevaar heeft te maken met de natuurlijke stellingname van het brein. Wanneer de randvoorwaarden niet zijn ingevuld kan het brein niet flexibel zijn, veranderen, samenwerken en open communiceren.

Welke rol spelen de hersenen bij co-creatie?

Het ligt diep geworteld in het DNA van de mens om alert te zijn op “pijn” en “gevaar”. Het is geen bewuste alertheid, maar een onbewuste alertheid. Dat komt omdat het onbewuste deel van het brein in 250milliseconde kan reageren. Ons rationele brein is ca. 1 miljoen keer langzamer. Ons onbewuste brein bepaalt dus wat “angst” of “pijn” is. Wanneer dat het geval is dat gaan de hakken in mindere of meerdere mate in het zand.

Aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, andere meningen, verschuiving van invloed etc. etc. worden door het onbewuste brein gezien als “pijn” en “angst”. Als dit obstakel niet bij de oorzaak wordt herkent, erkent, wordt aangepakt en opgelost  zorgt dit voor het mislukken van co-creaties en andere verandertrajecten.

Daarom zit de kracht van de co-creatie in het brein. Wij leren directieleden, ondernemers, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden de geheimen van het brein en hoe je co-creatie effectief kunt inzetten. Zowel met medewerkers als met de klanten. Hiervoor is kennis van het brein en de inzet van de universele hersenwetten noodzakelijk. Medewerkers en klanten die ambassadeur zijn, zullen dit op natuurlijke wijze uiten door positieve kritieken op social media te delen. Hogere winsten zijn zowel het doel, als het gevolg.

Ben je een leider of ondernemer? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Marcel Bos

Over de auteur
Neuro wetenschappelijke inzichten maken een essentieel verschil bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Mijn trackrecord over de afgelopen 30 jaar is een gemiddelde rendementsverbetering van €250.000 per 50 Fte. Ik ben een expert in het realiseren van zakelijk succes op een begrijpbare, snelle en doel zekere wijze. Ruim 350 DGA’s, C-level managers en professionals hebben succesvol het programma gevolg. Ik treed regelmatig op als gastspreker en ben auteur van diverse artikelen op het gebied van neuro wetenschappelijke inzichten in relatie tot zakelijk en persoonlijk succes. Aanvullende informatie om jouw business te laten groeien en jouw carrière in een stroomversnelling te brengen kun je vinden op: www.sparkwise.nl.
artikelen
Gerelateerde artikelen
Ondernemen

4 vragen voor als het niet goed gaat met je onderneming

2 min lezen
Ondernemen

Moeiteloos je project afronden met deze 7 stappen

5 min lezen
Ondernemen

Hoe verwachtingenmanagement tijd bespaart

3 min lezen