Het zakelijke netwerk van Nederland

Word auteur van Business.nl

Schrijf je unieke zakelijke content en wil jij je artikelen als dedicated auteur publiceren op Business.nl?

Laat je emailadres achter of app naar 06-29213153 voor info.

Corona-Virus-Nasleep

Corona-hassle. De biologische impact op mentaal welzijn

Corona-hassle

Ik sta regelmatig voor zalen met boze en zwaar teleurgestelde ondernemers die slachtoffer zijn geworden van de onkunde van Den Haag bij het oplossen van de Corona-perikelen van de afgelopen vier jaar en daar zowel privé als zakelijk nog dagelijks last van hebben. 

In onderstaand artikel omschrijf ik wat ik wekelijks tegenkom en welke oplossingen mijn team en ik verzinnen voor ondernemers die in een dergelijke situatie zijn terechtgekomen.

Sinds de bewuste media druk rondom de zogenaamde uitbraak van de COVID-19-hassle zijn de levens van mensen wereldwijd bewust op zijn kop gezet. Dit heeft een aanzienlijke impact gehad op het mentale welzijn van individuen en heeft nadelige effecten voor ondernemers op de ondernemersontwikkeling gehad.

Velen zijn in de war geraakt, worstelen met onbegrijpelijke angst en voelen zich overweldigd door de voortdurende extern aangestuurde onzekerheid. Maar wat is de biologische reden achter deze reacties? En belangrijker nog, wat kunnen we doen om ermee om te gaan en veerkrachtig te blijven? Laten we er eens dieper op ingaan.

Testosteron

Ondernemers vergeten vaak dat zij in eerste instantie gewoon ‘mens’ zijn en in tweede instantie ondernemer. Aangezien ik dit al meer dan 45 jaar doe, weet ik dat vooral de mannelijke ondernemers dit vaak niet zo kunnen zien.

Ze vergeten het ‘mens’ aspect volledig door de dominantie van hun gevoelshormoon ‘testosteron’ en voelen en denken dat ze de ‘ondernemer-mens’ zijn. Ze stellen daarmee de maatschappelijke persoonlijkheid voor hun werkelijke biologische persoonlijkheid en dat creëert zowel in privé als zakelijk grote problemen.

Dit zorgt er ook voor dat de ‘mens’ als mannelijke ondernemer door zijn hoofdhormoon testosteron erg moeilijk om hulp kan vragen, omdat testosteron dat nu eenmaal niet toelaat. Als je als ‘man’ om hulp vraagt, degradeer jij jezelf emotioneel als ‘man’ (mens) en daalt je waarde als mens. Dit gevoelshormoon van de man zorgt daardoor voor erg veel onnodige problemen.

Angst voor het onbekende: een basale en primitieve reactie

Een van de belangrijkste biologische redenen achter de mentale onrust die velen ervaren na de corona-hassle is de angst voor het onbekende. Als soort hebben mensen evolutionair gezien altijd geprobeerd om zichzelf te beschermen tegen toekomstige bedreigingen en gevaar. Het onbekende vertegenwoordigt een potentiële bedreiging voor onze veiligheid, waardoor ons stresssysteem wordt geactiveerd en negatieve angst wordt getriggerd.

De onvoorspelbaarheid van zoiets als het woord pandemie, samen met de snel veranderende situatie, heeft bijgedragen aan een gevoel van machteloosheid en angst bij velen.

Corona-hassle

Loslaten van vertrouwde structuren: een verstoring van je homeostase

Mensen gedijen doorgaans goed bij routine en stabiliteit. De corona-hassle heeft echter tal van vertrouwde structuren verstoord, zoals werkpatronen, sociale interacties en dagelijkse routines.

Deze verstoring van homeostase kan leiden tot onbewust aangestuurde gevoelens van verwarring en angst, omdat ons brein en lichaam proberen te wennen aan nieuwe omstandigheden en onzekerheid. Het loslaten van vertrouwde structuren kan een gevoel van verlies en desoriëntatie veroorzaken, wat bijdraagt aan de mentale onrust die velen ervaren.

Voorprogrammering vanuit de kindertijd: het effect van vroege ervaringen

Onze ervaringen in de kindertijd kunnen een diepgaande invloed hebben op hoe we omgaan met stressvolle situaties als volwassenen.

Als iemand in zijn jeugd bijvoorbeeld heeft geleerd om onvoorspelbare of bedreigende situaties te vermijden, kan dit resulteren in een verhoogde angstreactie in tijden van crisis zoals bij de corona-hassle. Voorprogrammering vanuit de kindertijd kan ons reactiepatroon beïnvloeden en onze veerkracht beïnvloeden in het omgaan met stressvolle gebeurtenissen. We zullen de situatie dan al snel registreren als een negatieve situatie.

In tijden van een (mogelijke) crisis is het begrijpen van de biologische redenen achter onze emotionele reacties van cruciaal belang om effectieve oplossingen te vinden en veerkracht op te bouwen.

Oplossingen en coping mechanismen: het cultiveren van persoonlijke veerkracht

Hoewel de biologische reacties op negatieve stress en onzekerheid begrijpelijk zijn, zijn er verschillende manieren om ermee om te gaan en veerkracht op te bouwen. Ten eerste is het belangrijk om zelfzorgpraktijken te cultiveren, zoals regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en meditatie.

Deze praktijken kunnen helpen om de activiteit van het stresssysteem te verminderen en de veerkracht te versterken.

Daarnaast is het essentieel om sociale steun te zoeken en verbonden te blijven met dierbaren, zelfs als dit op afstand is. Het delen van emoties en ervaringen met anderen kan helpen om gevoelens van isolatie en eenzaamheid te verminderen en een gevoel van gemeenschap te bevorderen.

Tot slot kan het raadplegen van een professionele therapeut of counselor zoals wat SparkWise biedt erg waardevol zijn voor het verkennen van diepere emoties en het ontwikkelen van effectieve coping-strategieën.

Door actief te werken aan ‘outside-the-box’ technieken die herkenbaar maken waar je intern onderbewust emotioneel vast zit, versterk je al snel jouw persoonlijke veerkracht en als je ondernemer bent draagt het sterk bij aan je ondernemersontwikkeling, leer je hoe je beter om kan gaan met externe uitdagingen zoals van die van de corona-hassle en hoe deze combinatie jouw mentale welzijn direct versterkt.

In tijden van een (mogelijke) crisis is het begrijpen van de biologische redenen achter onze emotionele reacties van cruciaal belang om effectieve oplossingen te vinden en veerkracht op te bouwen. Met de juiste ondersteuning, zelfzorg en coping-mechanismen kunnen we samen navigeren door deze uitdagende tijden en sterker tevoorschijn komen aan de andere kant.

De actuele maatschappelijke situatie tijdens en na de Corona-hassle

Tijdens de Corona-hassle hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van coronaregelingen, om te kunnen overleven, zoals de NOW-regeling. Nu de economie langzaam herstelt, staan ondernemers voor de uitdaging om de ontvangen steun terug te betalen.

Terugbetalingsproblemen

De terugbetaling van corona steun zorgt echter voor problemen omdat veel ondernemers de andere schulden uit die periode nog niet te boven zijn en de omzet achter is gebleven na deze periode. Daarnaast zorgt de complexiteit van terugbetalingen voor emotionele en financiële zorgen onder ondernemers.

De overvloed aan wet- en regelgeving leidt tot verwarring en frustratie, wat resulteert in een groeiend aantal ondernemers dat worstelt met terugbetalingen. De regelingen zijn zo ondoorzichtig dat velen besloten hebben om de stekker uit de onderneming te trekken of om onderdeel te worden van de grotere keten en zo het roer van ondernemerschap uit handen te geven. 

Effectieve strategieën om faillissement te voorkomen

  • De grootste reden voor faillissement vanwege corona is dat er veel te laat aan de bel wordt getrokken. Er zijn letterlijk tientallen manieren om een faillissement te voorkomen. Echter, als je emotioneel opgesloten zit in de situatie, ben je al snel het overzicht kwijt. Mannelijke ondernemers moeten altijd aanleren dat het vragen om hulp GEEN degradatie is van hun zakelijke kwaliteiten.
  • Als ondernemer moet je altijd proactieve stappen nemen en een gedetailleerd financieel plan opstellen. Ondernemen gaat immers over het dagelijks oplossen van problemen zoals met corona het geval was. Daarin moet je zo flexibel zijn als een tuinslang in het huidige ondernemersklimaat, want je moet je telkens in bochten wringen om het steeds beter te doen dan een uur eerder.
  • Pleeg geen en nooit struisvogel politiek. Als je jezelf emotioneel verstopt dan wordt het probleem altijd groter. Dit geldt vooral voor mannelijke ondernemers; vraag a.u.b op tijd om hulp. Regel een open communicatielijn met alle instanties zoals UWV en Belastingdienst. Ze staan pas open voor flexibele betalingsregelingen als ze jouw financiële en ondernemers situatie kennen. Ze kunnen dat niet gaan raden op afstand, dus breng ze op de hoogte.
  • Het verkennen van externe financieringsmogelijkheden, zoals leningen, werkkapitaalverstrekkers, sharefunding oplossingen, etc kan al snel helpen, om zodanige financiële rust te creëren dat je kunt werken aan je omzet en winst. Dit vereist vaak ook hulp en kennis van de mogelijkheden die er op de markt zijn. Het vereist ook een evaluatie van risico’s en kosten, maar die bespreek je dan met de adviseur of expert.

Diverse hulpinstanties bieden ondersteuning

De Kamer van Koophandel, brancheorganisaties, en gespecialiseerde hulporganisaties zoals MKB-Nederland en IMK (Instituut voor Midden en Kleinbedrijf) bieden ondersteuning aan ondernemers of link rechtstreeks met Eddie Tjon Fo via LinkedIn of met SparkWise Academy voor meer informatie over ondersteuning voor ondernemers en succesvol ondernemerschap.

Professionele therapeuten of counselors kunnen helpen bij het omgaan met emoties, zelfbeeld, je biologische beperkingen en mogelijkheden leren kennen en het ontwikkelen van jouw juiste coping-stijl(en) (coping betekent jouw natuurlijke of aangeleerde manier van omgaan met emoties en/of situaties, of tegenslag).

Conclusie

Ondanks alle schijnbaar onoverzichtelijke uitdagingen, zijn er wel degelijk effectieve strategieën en hulpbronnen beschikbaar om ondernemers te helpen na de coronacrisis. Proactief zijn en gebruikmaken van alle beschikbare ondersteuning kan de financiële stabiliteit in jouw onderneming behouden en het bedrijf op lange termijn laten gedijen.

Dit artikel is geschreven door Eddie Tjon Fo van SparkWise.

Eddie Tjon Fo is Founder en CEO van SparkWise, www.sparkwiseacademy.com, auteur van www.whyofeverything.com en oprichter van www.theshincourse.com.

85 / 100
Deel dit artikel
0
Share
Shareable URL
Volgende artikel

De 5 beste AI boekhoudsoftware oplossingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0
Share