Leiderschap

DNA en hersenkennis door neurowetenschap bepalen je zakelijk succes

4 min lezen
  • De samenwerking tussen DNA en latere opvoeding bepaalt onze gevoeligheid voor falen of angst.
  • De werking van je brein is de oorzaak van je handelen.

De chemische fabriek

Zowel ons brein als ons lichaam, zijn in de basis één grote biologische en chemische fabriek.

Ons DNA ligt aan de basis. Ons brein en de rest van ons lichaam werken daardoor nauw samen. Ze verwerken beiden in hoog tempo, dag en nacht, allerlei chemische, biologische en elektrische processen. Het is dus zaak ons lichaam en ons brein op de juiste manier aan te vullen met de benodigde chemische stoffen (voeding). We verbruiken nogal wat van deze chemische verbindingen binnen alle processen.

Vullen we dit niet goed aan, dan functioneert ons brein en ons lichaam minder goed. Die juiste aanvulling heeft dus (in)direct erg veel effect op hoe we denken, handelen, voelen, informatie in ons brein opslaan en verwerken.

Het is ook van invloed of we ons fit en sterk voelen, of duf en zwak. Kennis over hoe onze chemische systemen werken, kan dus goed helpen om ons dagelijks levensgenot te verbeteren.

DNA

De basis van wie we zijn als mens ligt bij ons DNA. De 50% die we van vader en de 50% die we van moeder meekrijgen ontstaat tijdens de samensmelting tussen de eicel en de spermacel en vormt ons verder de opvolgende 9 maanden in de baarmoeder. DNA bepaalt in dit kader erg veel. Het bepaalt onder andere hoe gevoelig we zijn voor bepaalde hormonen. Het bepaalt ook welke hormonen we gemakkelijker aanmaken.

De samenwerking tussen DNA en latere opvoeding bepaalt onze gevoeligheid voor falen of angst. Het bepaalt tevens of we conservatief en behoudend zijn of liberaal en nieuwsgierig.

Zowel de gevoeligheid voor bepaalde hormonen, als de soorten en hoeveelheden hormonen die we aanmaken bepalen onze stemming of emotie. Wanneer we bijvoorbeeld weinig oxytocine (het knuffelhormoon) aanmaken of er minder gevoelig voor zijn, dan vinden we aanrakingen minder of geheel niet prettig.

De samenwerking tussen DNA en latere opvoeding bepaalt onze gevoeligheid voor falen of angst. Het bepaalt tevens of we conservatief en behoudend zijn of liberaal en nieuwsgierig. Dit maakt een essentieel verschil. Hierdoor reageert iemand in bepaalde situaties heel angstig, of juist heel nieuwsgierig. Neem het voorbeeld van parachute springen. De een denkt…van mijn leven niet want ik wil niet dood, terwijl de ander denkt…wat fantastisch want dan kan ik eindelijk zweven/vliegen.

Wetenschap

Wetenschap wordt in de wandelgangen ook wel “onwetenschap” genoemd (raar woord overigens) omdat het drijft op voorschrijdend inzicht. Technologie en wetenschap komen echter in hoog tempo steeds dichter tot elkaar.

De verwerking van informatie (big data), door snellere computers en slimmere software, geeft de wetenschap steeds meer handvatten om tot zeer nauwgezette conclusies te komen. Dit helpt enorm in de kennisopbouw over hoe onze hersenen werken en hoe we onze toekomst als mensen beter kunnen inrichten.

Wanneer je bijvoorbeeld weet hoe het brein tot het besluit komt om ruzie te maken, kun je invloed uitoefenen op dat besluit. Het inzicht over hoe onze hersenen werken geeft ook meer indicaties over hoe we met fouten in ons leven moeten omgaan en hoe we daardoor onze zaken kunnen optimaliseren. Want dat kan namelijk heel erg goed.

Als je eenmaal begrijpt hoe je eigen hersenen werken, snap je ook direct beter hoe de hersenen van anderen werken. Dit heeft te maken met het feit dat hersenen in het functioneel ontwerp vrijwel hetzelfde zijn. Er zit niet veel verschil in het functioneel ontwerp van de hersenen van de 7 miljard mensen op deze planeet. Ook niet tussen mannen en vrouwen. Desondanks geloven we graag dat het wel zo is, omdat ons brein zichzelf uniek vindt.

Het menselijke brein is in staat om zich relatief snel aan te passen. Om de aansturing van de hersenen goed te beheersen, is het belangrijk de opvolgende stappen die je brein neemt te leren begrijpen.

De uniciteit van de mens ligt voornamelijk in het DNA en in de opvoeding die we meekrijgen in de eerste 8 levensjaren. Deze periode is essentieel voor de verdere opbouw van ons archiefsysteem.

De eerste 8 jaar is zo belangrijk omdat ons brein de circa 150 miljard neuronen waar we mee geboren worden, terug snoeit naar ca 100 miljard neuronen. Deze 100 miljard neuronen vormen onze basis. Dit archiefsysteem is het referentie kader en de basis waarmee we denken, voelen, beslissen en responderen. Neurowetenschappers hebben dit over de afgelopen 25 jaar met behulp van de fMRI scanner uitgevogeld. Dit zorgt voor meer inzage in hoe we op de juiste manier om moeten gaan met onze hersenen.

Toepassen

De werking van je brein is de oorzaak van je handelen. Het mag duidelijk zijn dat als je de oorzaak kent, dus begrijpt hoe het brein werkt, je andere beslissingen kunt nemen. Daarmee verander je dus automatisch ieder gevolg, met als grote voorbeeld je persoonlijke levenspad. Het wordt gemakkelijker om gelukkig te zijn. Je kunt je hormoonaanmaak veel beter aansturen. Je krijgt veel minder het gevoel dat je stemmingen buiten je eigen ‘wil’ overkomen. Je leert dat je die stemmingen redelijk goed kunt aansturen.

Als je dat beter beheerst ben je meer tevreden met je werk, je huwelijk en wie je bent als mens. Stemmingen aansturen?? Hoe stuur je dat nu precies aan?

Wij hebben in de afgelopen jaren diverse manieren uitgetest. We behalen de beste resultaten door het brein simpelweg te leren hoe het brein werkt. De neuroplasticiteit van je hersenen is enorm. Het menselijke brein is in staat om zich relatief snel aan te passen. Om de aansturing van de hersenen goed te beheersen, is het belangrijk de opvolgende stappen die je brein neemt te leren begrijpen.

We hebben daarvoor ca 200 hersenwetten gedefinieerd. Deze kun je direct toepassen. Bij de bedrijven waar we deze methode via draagvlaksessies, mentoring en masterclasses hebben uitgevoerd, zie je een substantiële verbetering ontstaan in de werk- en communicatie sfeer.

Als gevolg daarvan neemt het ziekteverzuim af. Mensen worden empatischer en doen daardoor meer voor elkaar. Er worden minder fouten gemaakt, waardoor het algemene bedrijfsresultaat (als logisch gevolg) omhoogschiet.

Wij leren directieleden, ondernemers, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden de geheimen van het brein en hoe je optimaal breinvriendelijk kunt communiceren. Door breinvriendelijk te communiceren overtuig je beter en voorkom je ruzies, misverstanden en aannames. Hiervoor is kennis van het brein en de inzet van de universele hersenwetten noodzakelijk.

Ben je een leider of ondernemer? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Eddie Tjon Fo

Over de auteur
Founder of the SparkWise methode || Substitute Teacher Masters of Science & Communications TU Delft || Author Business.nl || Entrepreneur/investor with over 38 years of experience in business and brand development. Helping organisations to better structure their targets by using neuro scientific insights. Optimizing in-company processes. Complex and competitive analysis and strategic structures, financing, mergers & acquisition, investing, accelerating Internationally orientated companies to the next commercial level.
artikelen
Gerelateerde artikelen
Leiderschap

Zeven richtlijnen voor verandermanagement

3 min lezen
Leiderschap

De geheime ingrediënten voor optimaal leren, opleiden en onderwijzen

5 min lezen
Leiderschap

Is de methodiek van de succesgoeroe een illusie?

4 min lezen