Tips

Doelgerichter als ondernemingsraad in 5 stappen

2 min lezen

Ondernemingsraden die het heft in handen nemen, werken doelgerichter.

Wacht als OR-lid niet tot je post krijgt van de Bestuurder. Leun niet achterover tot er regels veranderen waar je actie op moet ondernemen. Wees proactief, neem het initiatief en ga aan de slag.

Ieder zijn plek in de organisatie

Binnen elke organisatie heeft iedereen zijn of haar eigen rol en positie. Dat spreekt voor zich. Ook de directie heeft haar rol als eindverantwoordelijke. Voor deze leidinggevende functie beschikken directieleden over de juiste combinatie van ervaring en expertise. Deze stoel in de organisatie is al bezet. Als OR-lid hoef je op deze zetel geen plaats te nemen.

Maar ook jij als lid van de ondernemingsraad (OR) hebt een plaats in de organisatie. Het is logisch dat die qua invulling verschilt van die van medewerkers of directieleden.

Wat is je rol als ondernemingsraad?

Het is belangrijk om de invulling van je taak helder op je netvlies te krijgen. De WOR (Wet op de Ondernemingsraden) zorgt ervoor dat je als OR-lid onafhankelijk en zelfstandig je werkzaamheden kunt organiseren. Dat gaat niet vanzelf. Het is essentieel om samen doelen te stellen. Je moet immers weten wat je wilt bereiken.

Vanuit je onafhankelijke positie mag je als OR-lid je eigen rol zoeken en bepalen binnen de organisatie. Daarbij geldt één belangrijke restrictie: vertel directieleden niet wat ze moeten doen (of laten).

Een duidelijke taak voor de ondernemingsraad!

Vanuit de WOR heb je als OR-lid een duidelijke taak. Je levert een bijdrage in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Bovendien heb je het recht om ongevraagd advies te geven. Een afwachtende houding is ongewenst. Wacht dus niet totdat er iets op je pad komt, maar ga (samen) actief aan de slag.  En zorg dat je (samen) weet op welke punten binnen de organisatie verbeteringen mogelijk zijn. Onderstaande oefening helpt je om de eerste vijf stappen te zetten.

Aan de slag

Voer de volgende, eenvoudige oefening met de voltallige ondernemingsraad uit. Wat je er voor nodig hebt? Een stapeltje post-its en voldoende stiften, zodat iedereen aantekeningen kan maken. Een flip-over is handig, maar niet noodzakelijk.

Stap 1

Ieder OR-lid heeft twee post-its voor zich op tafel liggen en een dikke stift in de hand.  Luister aandachtig naar de vraag die één van de leden hardop stelt. Schrijf individueel je antwoorden op de post-its. De vraag luidt als volgt: ‘Welke twee dingen zou je het eerste doen als je als leidinggevende het beste voor hebt met onze organisatie?’

Stap 2

In stilte schrijft iedereen zijn/haar antwoorden op de twee post-its.

Stap 3

Plak samen alle post-its op een flip-overvel. Probeer meteen de post-its bij elkaar te hangen die op elkaar lijken.

Stap 4

Bekijk en bespreek samen de resultaten. Plaats de actiepunten in een volgorde waar iedereen het mee eens is. Het maakt niet uit of het vijf of tien actiepunten zijn. Met deze actiepunten gaat de OR aan de slag!

Stap 5

Verdeel de eerste drie actiepunten onder drie (groepen met) OR-leden. De volgende opdracht is om de punten uit te werken tot een stappenplan voor de OR. Elk stappenplan bestaat uit minstens vijf stappen. Voor de voortgang is het belangrijk dat de verantwoordelijke OR-leden de eerste twee stappen direct kunnen uitvoeren.

Wees als ondernemingsraad proactief 

Ja, ik weet het. Op papier klinkt bovenstaande oefening als een ABC-tje. In werkelijkheid moet je als OR-leden serieus met de opdracht en de stappenplannen aan de slag. Als je gezamenlijk deze eerste schreden zet, gaat de OR veel proactiever en doelgerichter functioneren. Gegarandeerd. Succes!