Ondernemen

Het brein leren hoe het brein werkt

4 min lezen

We vertrouwen elke dag op ons brein. Maar is dat wel zo verstandig?

De ratio, ons verstand, bepaalt voor slechts 5% de “verstandige” beslissingen die wij dagelijks nemen. De rest wordt bepaald door het emotionele brein.

Dit deel bepaalt de wijze van hoe wij communiceren met anderen. Dit deel beslist met wie we wel en met wie we niet willen samenwerken. Dit deel bepaalt hoe beslissingen genomen worden. Dankzij de neurowetenschap weten we nu veel beter hoe de hersenen werken. Dankzij de fMRI scanner kijken we real-time in het brein en zien we wat er gebeurt.

Daarom weten we nu dat we NIET op de eerste indicaties die ons brein geeft kunnen vertrouwen. Wat voor invloed heeft dat op ons dagelijks functioneren, samenwerking, perceptie van wat waar en niet waar is, beslissingen, de winst van de organisatie en het succes voor de toekomst?

Het brein leren hoe het brein werkt.

Een organisatie of een bedrijf bestaat uit divisies. Divisies bestaan uit afdelingen. Afdelingen bestaan uit teams en teams bestaan weer uit mensen. Organisaties zijn dus mensen. Het succes of het falen van een organisatie wordt gemaakt en bepaald door de mensen die er werken. Mensen die duidelijk communiceren, constructief samenwerken en goede beslissingen nemen is belangrijk, maar breinvriendelijk managen is cruciaal.

Op school wordt ons niet geleerd hoe het brein werkt, terwijl we er wel elke dag op vertrouwen. En dat is vreemd. Het functioneel ontwerp van de hersenen is voor iedereen gelijk. Dat maakt ons minder uniek dan we dachten. Het voordeel is wel dat als je jouw eigen brein begrijpt, je ook de breinen van anderen beter begrijpt. Mensen zijn dan veel beter in staat om succesvol te zijn. En dus organisaties ook.

Het brein is een soort hormoonfabriek en tevens elektriciteitscentrale. Het produceert ongeveer 120 volt stroom per dag. Om te zorgen dat de stroom efficiënt gebruikt wordt, heeft het brein veel beslissingsprocessen geautomatiseerd.

Deze beslissingsprocessen vinden plaats in het onderbewustzijn, omdat dit minder stroom gebruikt. Het voordeel hiervan is dat we heel snel een beslissing kunnen nemen. Het nadeel is dat veel van deze beslissingen onnauwkeurig zijn. Hoe kun je nu een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van deze beslissingen, die onafhankelijk door het onderbewustzijn genomen worden?

De sleutel tot dit antwoord is zowel doeltreffend, verbluffend als eenvoudig:

Het brein leren hoe het brein werkt.

Maar kan iedereen dat wel leren?  Heeft het ook met intelligentie te maken?

Het bijzondere is dat iedereen het kan leren en dat het niets met intelligentie te maken heeft. Het zit in het DNA van elk mens om de betere versie van zichzelf te willen worden. Anders waren we nog steeds mensen die in grotten woonden. Essentieel in het leerproces is de intrinsieke motivatie. Zonder dit, vergeet het brein 80% van de informatie binnen enkele dagen tot weken. Dat is waarom de meeste trainingen en opleidingen niet het gewenste resultaat geven.

Het brein is erg gevoelig voor het spelen van spelletjes. Spelenderwijs leert het brein het beste en op een ongedwongen manier. Het is leuk, het prikkelt de nieuwsgierigheid en is niet bedreigend. Met name dat laatste is belangrijk voor het brein. In een situatie waarbij het brein zich “ongemakkelijk” voelt maakt het stress hormonen aan. Deze hormonen zorgen ervoor dat het luister- en leervermogen vermindert en beperkt wordt.

Duidelijk communiceren.

Duidelijk communiceren, betekent dat beide partijen volledig begrijpen wat er met de communicatie wordt bedoeld. Dat er geen ruimte is voor interpretatieverschillen op basis van aannames. Iedereen die het fluisterspel heeft gespeeld weet dat er vaak niks overblijft van de originele boodschap. Het onbewuste brein speelt hierbij ook een belangrijke rol. Het brein vergelijkt wat er gezegd wordt met het breinarchief systeem.

Het brein probeert dan om wat gezegd wordt zo aan te passen dat het aansluit bij wat het reeds weet. Hierbij kan de originele boodschap dus sterk veranderen! Hierdoor begrijpen mensen elkaar niet alleen verkeerd, maar is dit ook een bron van onnodige misverstanden, irritaties en ruzies.

Constructief samenwerken.

“you have only one chance to make a first impression”. Het brein bepaalt binnen een fractie van een seconde of het wil samenwerken met een ander of niet. Dat gebeurt geheel arbitrair en vaak niet bewust. Vanuit onze prehistorische overlevingsdrang kijkt het brein primair naar de verschillen en niet naar de overeenkomsten. Het “gevaar” kwam vroeger immers van mensen die we niet kenden. Hoewel dit mechanisme in de huidige tijd minder functioneel is, vormt dit nog steeds de basis van onze grondhouding.

Goede beslissingen nemen.

Een goede beslissing is een besluit die het gewenste resultaat geeft. Het groeps- of bedrijfsbelang is daarbij belangrijker dan het belang van het individu. Maar het brein van een individu neemt het besluit en niet de organisatie. En het brein denkt primair altijd aan zichzelf. Dat is niet egoïstisch, zo is het brein biologisch geprogrammeerd. Beslissingen zijn vaak ook gebaseerd op het breinarchief systeem. Dit systeem is niet gevuld met betrouwbare informatie. En toch dient het als bron voor een besluit en als referentiekader. Geen wonder dat er zoveel verkeerde beslissingen genomen worden, terwijl we het niet eens in de gaten hebben. Ook hier kunnen breinen dus, ongegrond, lijnrecht tegen over elkaar komen te staan. Het brein wil altijd gelijk krijgen, zelfs tegen beter weten in.

Dus als het brein eenmaal deze grondpositie heeft ingenomen is een patstelling onoplosbaar.

Conclusie en samenvatting.

Omdat het brein niet weet hoe het brein werkt, wordt er onduidelijk gecommuniceerd, destructief samengewerkt en slechte beslissingen genomen. Dit kost het bedrijfsleven gemiddeld €250.000 per 50 medewerkers. Dat is een enorm bedrag. Dit heeft dus een bepalende invloed op het dagelijks functioneren, de winst van de organisatie en het succes van de toekomst.

Het Brain Indicator Game leert teams op spelende wijze hoe het brein werkt. Wij leren directie- en managementteams, leidinggevenden en medewerkers hoe je, door de inzet van de universele breinwetten, effectief kunt communiceren, samenwerken en beslissingen nemen.

Geïnteresseerd om het spel te spelen? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Marcel Bos

Over de auteur
Neuro wetenschappelijke inzichten maken een essentieel verschil bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Mijn trackrecord over de afgelopen 30 jaar is een gemiddelde rendementsverbetering van €250.000 per 50 Fte. Ik ben een expert in het realiseren van zakelijk succes op een begrijpbare, snelle en doel zekere wijze. Ruim 350 DGA’s, C-level managers en professionals hebben succesvol het programma gevolg. Ik treed regelmatig op als gastspreker en ben auteur van diverse artikelen op het gebied van neuro wetenschappelijke inzichten in relatie tot zakelijk en persoonlijk succes. Aanvullende informatie om jouw business te laten groeien en jouw carrière in een stroomversnelling te brengen kun je vinden op: www.sparkwise.nl.
artikelen
Gerelateerde artikelen
Ondernemen

4 vragen voor als het niet goed gaat met je onderneming

2 min lezen
Ondernemen

Moeiteloos je project afronden met deze 7 stappen

5 min lezen
Ondernemen

Hoe verwachtingenmanagement tijd bespaart

3 min lezen