Ondernemen

Hoe succes tot verval kan leiden

3 min lezen

Succes is op zich een gevaarlijke belemmering om succesvol te blijven.

Succes is wat iedereen nastreeft, maar slechts enkelen bereiken het. Succes hebben en succesvol blijven is een van de belangrijkste drijfveren van de mens. Maar wanneer je succes hebt, verandert plotseling het spel. Wat je hebt wil je behouden. Dat is een hele opgaaf. De kans dat je verliest wat je al hebt, is vaak groter dan dat je nog succesvoller wordt. Juist door het hebben van succes verandert de neurale structuur van het brein.

De mens gaat anders handelen, wordt vaak voorzichtiger en behoudender. Mogelijke kansen worden hierdoor sneller en vaker verworpen. Bij succes denkt het brein vaker gelijk te hebben. Hierdoor staat het brein minder open voor wat er in de markt gebeurt. Hierdoor worden nog vaker kansen gemist. Kortom het hebben van succes vergroot de kans op falen.

Uit een interessant onderzoek in 2013, dat in de Personality and Social Psychology Bulletin werd gepubliceerd, bleek dat financieel rijke mensen narcistischer zijn dan financieel arme mensen. Ze vinden zichzelf vaak grappiger, intelligenter en knapper dan ze werkelijk zijn. Ook vinden ze dat ze meer rechten hebben door hun financiële rijkdom. Het lijkt er sterk op dat financiële rijkdom zorgt voor meer narcistische karaktertrekjes en asociaal gedrag.

Donald Trump is een goed voorbeeld. Hij vindt zichzelf succesvol, heeft veel geld en zijn brein vindt daarom dat hij altijd gelijk heeft. Uitgaande van de “mening” van zijn brein is het dus geen toeval dat slechts 7 procent van zijn gecheckte beweringen waar zijn (bron politifact.com).

Het brein bepaalt ons gedrag, ons succes en onze ondergang.

Het is belangrijk om te begrijpen waarom het brein vaak vasthoudt aan bekende beslissingsprocessen. De vraag is ook of we zelf bepalen welke beslissingspatronen gevolgd worden of dat ons brein dat voor ons bepaalt. Onze handelingen, meningen en beslissingen zijn vastgelegd in neurale verbindingen. Hoe vaker we een neurale verbinding gebruiken, hoe “dikker” deze wordt. Dat kost namelijk minder “stroom”.

Deze “geautomatiseerde” beslissingspatronen liggen in het onbewuste deel van het brein. Dit deel van het brein bepaalt zelf, voor ruim 95%, welke beslissingspatronen gebruikt worden. Het onbewuste brein staat niet heel snel open voor andere, alternatieve denkpaden. Ondanks dat de neuro plasticiteit van het brein groot is, houdt het brein dus het liefst vast aan de bestaande beslissingspatronen.

We hebben tegenwoordig te maken met een disruptieve markt. In deze markt vinden meer en sneller veranderingen plaats dan ooit tevoren. De enige kans om succesvol te zijn is juist om heel snel en adequaat te reageren. Maar dan moet het onbewuste brein dus wel willen meewerken.

De kracht van succes zit in de snelheid waarmee het brein in staat is continue te veranderen

Succesvolle mensen en bedrijfsculturen kunnen misschien best narcistisch zijn. En de leidinggevenden kunnen grote ego’s hebben. Of denken dat ze altijd gelijk hebben. Houding en gedrag is het gevolg van hoe het brein werkt. Falen is ook een functie van het brein. Omdat het brein de vaste beslissingspatronen strikt vastlegt, kan het brein simpelweg niet instant een andere route volgen. En wanneer de omstandigheden heel snel veranderen kan het brein dus niet gemakkelijk volgen. Zelfs als het dat rationeel, vanuit het verstand, wel zou willen.

Hoe zorg je ervoor dat je succes krijgt en behoudt.

De meesten van ons zijn niet naar een breinschool geweest. We weten dus niet voldoende over hoe onze hersenen werken. En dat is best vreemd als je je realiseert dat ons succes daar wel afhankelijk van is. Door het brein te leren hoe het brein werkt, creëer je begrip voor jezelf en de mensen in je omgeving. Onder andere het begrip voor het feit dat succes hebben ook een risico is. Zeker in een snel veranderende wereld. Het brein kan geleerd worden hoe het zich gemakkelijker openstelt voor veranderingen. Het brein kan geleerd worden dat narcistische trekjes een onbewust gevolg kan zijn van succes, maar dat het niet je schuld is.

Daarom leren wij leiders, ondernemers, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden de werking van het brein en hoe je, door de inzet van de universele hersenwetten, succesvol wordt èn succesvol blijft.

Ben je een leider of ondernemer? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Marcel Bos

Over de auteur
Neuro wetenschappelijke inzichten maken een essentieel verschil bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Mijn trackrecord over de afgelopen 30 jaar is een gemiddelde rendementsverbetering van €250.000 per 50 Fte. Ik ben een expert in het realiseren van zakelijk succes op een begrijpbare, snelle en doel zekere wijze. Ruim 350 DGA’s, C-level managers en professionals hebben succesvol het programma gevolg. Ik treed regelmatig op als gastspreker en ben auteur van diverse artikelen op het gebied van neuro wetenschappelijke inzichten in relatie tot zakelijk en persoonlijk succes. Aanvullende informatie om jouw business te laten groeien en jouw carrière in een stroomversnelling te brengen kun je vinden op: www.sparkwise.nl.
artikelen
Gerelateerde artikelen
Ondernemen

4 vragen voor als het niet goed gaat met je onderneming

2 min lezen
Ondernemen

Moeiteloos je project afronden met deze 7 stappen

5 min lezen
Ondernemen

Hoe verwachtingenmanagement tijd bespaart

3 min lezen