Leiderschap

Intentional decision making model, wat is dat precies?

4 min lezen

Intentional decision processen.

Als we directies de vraag stellen hoe de verhouding tussen de unintentional decision in vergelijk tot intentional decision ligt, worden de wenkbrauwen enigszins gefronst. Al helemaal als de vraag wordt neergelegd hoe om te gaan met “onbewuste niet aan te sturen besluitvorming” in relatie tot de “bewust aan te sturen besluitvorming”. Vaak is men dan het spoor enigszins bijster en behoeft onze vraagstelling nadere uitleg.

Binnen elke organisatie vindt periodiek besluitvorming plaats. Een juist besluit maakt het verschil tussen falen en slagen. Daarom is het belangrijk het onderscheidt tussen onbewuste en bewuste besluitvorming te begrijpen.

Het fronsen komt enigszins omdat mensen er vanuit gaan dat de meeste besluiten die ze nemen goed doordacht zijn. Deze bewust en dus vanuit een intentional descision zijn genomen. Dit fenomeen ontstaat in het brein aan de cortex/neocortex zijde. Het deel waar we onze rationele besluiten nemen. Niet veel mensen weten, dat als we ons besluit uiten of uitvoeren, het besluit in veel gevallen al tot wel 7 seconden eerder in ons onderbewustzijn is genomen. Dit gebeurt op basis van emoties en archiefsystemen die nauw samenwerken in het brein. Het is helaas dus niet een direct gevolg van een weloverwogen besluit vanuit de ratio, ook wel het verstand genoemd.

In een van onze modellen gaan we uit van 2 besluitvormingsprocessen:

  1. Een reactief proces, waarbij de onbedoelde besluitvorming, ofwel de unintentional decision op basis van situationele factoren wordt genomen en we de gevolgen vaak niet goed kunnen inschatten of voorspellen.
  2. Een actief proces, waarbij de besluitvorming opzettelijk, ofwel als intentional decision wordt genomen en we op basis van de doelgerichte besluitvorming, de gevolgen redelijk goed kunnen inschatten of voorspellen.

Voor ons brein lopen deze twee besluitvormingsprocessen nogal eens dwars door elkaar heen. Dit heeft dan direct effect op onze visie over de genomen besluiten (door anderen). Het is dus essentieel te ontdekken hoe dit precies werkt in het brein. Dit om maximaal gebruik te maken van deze besluitvormingsprocessen, in plaats van dat het je overvalt en ze juist in de weg gaan zitten.

Hersenwetten, besluiten en conclusies.

Vanuit neuro-wetenschappelijk oogpunt weten we, door de inzet van de fMRI scanner en de steeds beter werkende software, hoe onze hersenen acteren, denken en tot besluiten komen. We ontdekken waar de natuurlijke organische conflicten in ons brein ontstaan. We leren dat we niet heel erg kunnen vertrouwen op ons brein. Zeker als we niet de moeite nemen te leren hoe het brein echt werkt. We leren dat het brein eigenlijk heel goed aan te sturen is. Vooral als we hier heel erg vroeg mee beginnen in onze jeugd. Hierdoor kunnen we een unintentional decision, verschuiven naar intentional decision.

Het aansturen van deze breinprocessen begint bij de oorzaak. Wat we dus eerst moeten leren is dat er brein wetmatigheden zijn. Deze noemen we hersenwetten. Wij hebben er in de loop der jaren circa 200 gedefinieerd. Door deze hersenwetten toe te passen, wordt het uitvoeringsproces vergemakkelijkt. Ook het onderlinge begrip over de werking van de hersenen van de collegae neemt toe. Sturen op het voorkomen van fouten wordt minder belangrijk, omdat geen mens zonder fouten werkt.

Vanuit die hersenwetten snappen we beter dat het zinvoller is om fouten in alle redelijkheid te accepteren als onderdeel van werkprocessen. Het is zinvoller de focus te leggen op het oplossen van fouten, in plaats van het voorkomen van fouten. Het brein is namelijk niet te vertrouwen en het maakt constant fouten. In bepaalde beroepsgroepen is hier rekening mee gehouden en zijn er protocollen ontwikkeld om de fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Deze worden dan later in de praktijk pas hersteld. (bugs resolving)

Agile, Scrum en sprints.

We hebben in diverse vakgebieden geleerd, dat als je processen zodanig inricht dat je minder hoeft te vertrouwen op de besluitvorming van je brein, je meer focus kunt leggen op de uitvoering. Een van die vakgebieden is het ontwikkelen van software.

De vaak uitermate complexe architectuur zorgt ervoor dat het moeilijk is om foutloos te werken en de focus te behouden. De ‘user story’ of het functionele ontwerp van de applicatie wordt daarom vooraf uitgeschreven als scrum met het team dat het moet uitvoeren. Dit wordt dan vaak opgedeeld in sprints. De scrum wordt bijgehouden binnen een software pakket.

Hierin kan iedereen die is betrokken, precies zien waar je bent tijdens de ontwikkeling. Deze sprints binnen dit software pakket, zijn dus deelgebieden die worden gebouwd en uiteindelijk als optelling van alle sprints de totale scrum vormen. Ofwel het gehele functionele ontwerp en dus de uiteindelijke applicatie. Door de inzet van een scrum en sprints methodiek, kunnen we een unintentional decision ook veel beter verschuiven naar intentional decision.

We zien dat deze methodiek zich nu ook vertaalt naar marketing afdelingen. Ook bij marketing wordt agile, scrum en sprint geïmplementeerd. Hierdoor kan de marketer zich meer focussen op de uitvoering, in plaats van op het proces.

Dit heeft deels te maken met dat de marketing afdeling steeds meer te maken krijgt met allerlei software gestuurde marktgegevens, die telkens gelezen moeten worden om tot de volgende beslissing te komen. Dit beperkt de flexibiliteit. Door agile, scrum en sprint technieken te gebruiken, neemt de flexibiliteit toe en kan de marketer sneller en behendiger (agile) op veranderingen reageren.

Sparkwise traint leidinggevenden en hun diverse afdelingen, hoe om te gaan met de werking van het brein. We leren hoe je dit dagelijks kunt toepassen, zodat je commercieel succesvol bent en blijft.

Ben je leidinggevende? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Eddie Tjon Fo

Over de auteur
Founder of the SparkWise methode || Substitute Teacher Masters of Science & Communications TU Delft || Author Business.nl || Entrepreneur/investor with over 38 years of experience in business and brand development. Helping organisations to better structure their targets by using neuro scientific insights. Optimizing in-company processes. Complex and competitive analysis and strategic structures, financing, mergers & acquisition, investing, accelerating Internationally orientated companies to the next commercial level.
artikelen
Gerelateerde artikelen
Leiderschap

Zeven richtlijnen voor verandermanagement

3 min lezen
Leiderschap

DNA en hersenkennis door neurowetenschap bepalen je zakelijk succes

4 min lezen
Leiderschap

De geheime ingrediënten voor optimaal leren, opleiden en onderwijzen

5 min lezen