Inspiratie

Maak een keuze!

2 min lezen

We krijgen voortdurend meer en meer informatie aangeboden, we lijden onder een zogenaamde ‘information overload’.

Daarnaast wordt er van ons verwacht dat we steeds meer ‘doen’ op een dag. Onze agenda’s zijn vol. Net als onze hoofden.

Tijd om keuzes te maken!

Want het maken van een keuze wordt vaak vergeten. Sterker nog: het komt bij velen van ons niet eens op dat er überhaupt een keuze ís. En die heb je dus wel. Je hebt áltijd een keuze…

Best practise.

Enige tijd geleden heb ik een ondernemingsraad (OR) begeleid die met twee grote issues zat: ze kregen de financiële cijfers maar niet boven water. Bovendien was er geen HR-beleid (er was zelfs geen HR-persoon in dienst).

Gedurende twee studiedagen werd duidelijk dat alle leidinggevenden op een extreme manier gecontroleerd en gestuurd werden op de cijfers door het Amerikaanse moederbedrijf. De OR heeft toen uitgebreid onderzocht of zij zich daar dan nog wel mee bezig moest houden…

…Het antwoord was: “nee”. De OR heeft de keuze gemaakt om zich niet meer met de financiële situatie te bemoeien.

In een gesprek met de directie heeft de OR haar keuze heel duidelijk kenbaar gemaakt: “We gaan ons niet meer bezighouden met de financiën. De controle daarop is al uitstekend en heel uitgebreid. Maar we gaan wel ál onze tijd en energie benutten om binnen één jaar een HR-beleid te realiseren.”

Een heel duidelijke keuze die werd gerespecteerd.

Waarop zijn jouw keuzes gebaseerd?

Ook als persoon heb je vele keuzes. Sta je er wel eens bij stil dat je elke dag veel dingen doet juist omdat je ze elke dag doet? Maar is dat de enige reden dat je die dingen doet? Of zit er wel degelijk een andere (weloverwogen) reden achter?

Doe het eens anders: doe een ‘keuze-onderzoek’

Maak jezelf eens bewust van wat je doet. Het vraagt enige welbewuste overdenkingen, maar het is makkelijker dan je denkt. En doe die bewustwording een halve of een hele dag achter elkaar en trek dan je conclusies.

1. Mindset.

Bepaal vooraf heel helder wanneer je gaat starten met dit ‘keuze-onderzoek’.

Het begint met een mindset voor die dag. Zorg ervoor dat je elk uur of elk halfuur minimaal 5 minuten hebt om in alle rust even na te denken over wat daarvoor is gebeurd. Om je bevindingen te registreren, gebruik je bij voorkeur een notitieboekje en een pen.

2. Start met je ‘keuze-onderzoek’

Een half uur (of een uur) nadat je begonnen bent met je ‘keuze-onderzoek’ zonder je je even 5 minuten af van de situatie en de mensen om je heen. Loop even naar buiten of ga naar het toilet. Laat dan, in chronologische volgorde, alle gebeurtenissen van het laatste half uur/uur aan je voorbij trekken en stel vast ‘wat’ je deed en ‘waarom’ je dat deed. En vooral ook wat het ‘resultaat’ was van het ‘wat’ en ‘waarom’ op dat moment.

In dat ‘wat’ en ‘waarom’ zit jouw keuze verborgen. Probeer te achterhalen wat de reden is van dat ‘wat’ en dat ‘waarom’ en schrijf je bevindingen op.

3. Onderzoeksresultaten beoordelen.

Aan het einde van de onderzoeksdag heb je als het goed is een uitgebreid overzicht. Neem ook daar de tijd voor om het overzicht door te nemen. Denk na over je keuzes en de resultaten die ze opleverden. Is het resultaat nog steeds wat je de volgende keer ook wilt bereiken, of niet?

4. Maak je keuzes bewuster.

Door dit onderzoek op verschillende dagen te doen, krijg je een steeds completer beeld van de keuzes die je maakt en waarom. Wil je een beter of ander resultaat? Pas dan je keuze aan. Je zult zien dat je steeds bewuster zult kiezen iets wel of niet te doen.