Management

Management leren sturen op de constant onzichtbare management vergadering

3 min lezen

Kennismaatschappij

Nu de oude industriële maatschappijstructuur verandert naar een kennismaatschappij, verdwijnen de “old skool” lerende organisaties steeds meer. Simpelweg omdat proefondervindelijk leren teveel tijd kost. We zien dat organisaties zich er steeds meer op richten om tijdelijke kennis in huis halen van hele specifieke specialisten. We kunnen als voorbeelden noemen: blockchain architecten, digital security officers, growth hacking marketers of neurowetenschappers.

De specialisten dragen tijdelijk bij aan de kennisgroei. Ze helpen management om meer zicht te krijgen op wat er allemaal technologisch, wetenschappelijk en op menselijk vlak mogelijk is. Op basis van die opgebouwde kennis worden specifieke programma’s uitgezet binnen de onderneming. Deze programma’s hebben ten doel medewerkers zover te krijgen dat ze via permanente leerprogramma’s constant vernieuwde kennis verwerven en toepassen. Nu lijkt dit tegenstrijdig, omdat dit eigenlijk weer op een lerende organisatie lijkt. Toch is dat niet zo. Het werkt namelijk anders, mede door andere eisen van de markt.

Specialisme in plaats van generieke kennis

Ten eerste worden medewerkers ook interne specialisten op externe en interne deelgebieden. Dit in vergelijk met heel vroeger, waarbij iedereen in het bedrijf alles even aan ome Henk ging vragen, want die wist alles. Alles weten is tegenwoordig vrijwel onmogelijk geworden. De technologie verandert en ontwikkelt veel te snel. Wetenschap ontwikkelt zich internationaal ook razend snel. Onderzoeksresultaten en kennis wordt door de nieuwe lichting wetenschappers vaak ook nog gedeeld met diverse laboratoria op internationaal gebied. Dit creëert een veel hoger kennis rendement dan ooit eerder werd gerealiseerd.

Dit resulteert dus in een ander startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe technologie, waardoor de stip op de horizon steeds verder wordt gelegd.

Ten tweede geeft de kennis die specialisten hebben  het management een grotere uitdaging om sneller te acteren. De dagelijkse operatie draaiend houden, plus op de hoogte blijven van de diverse actuele internationale ontwikkelingen die gaande zijn, behoeft een andere managementstijl. We zien dat management teams anders worden ingericht. Daar waar het vroeger voornamelijk en grotendeels om competenties ging, gaat het er nu meer om wie er goed dagelijks kunnen samenwerken. Hoe stel je een management team samen dat elkaar aan de uiteinden van de individuele kennis versterkt? Hoe maak je optimaal gebruik van de mannelijke en vrouwelijke verschillen, die mits goed ingezet, juist de briljante overeenkomsten creëren?

Het onzichtbare management

Wij noemen de nieuwe management stijl, die optimaal functionerende opportunity companies creëert, het onzichtbare management.

Bij het onzichtbare management hoort de constant onzichtbare management vergadering. Met andere woorden door constant te verbinden, is top-down vergaderen steeds minder noodzakelijk. In bedrijven waar het directief management (te zichtbaar) nog niet zo goed begrijpt hoe je tegenwoordig het maximale rendement uit je medewerkers kunt halen, heerst doorgaans een heimelijke angst cultuur. De baas betaalt en bepaalt, is een veel gehoorde term in directief gestuurde bedrijven. Er worden vergaderingen belegd en als iemand zijn/haar targets van die week niet heeft gehaald, moet er door die persoon, ten overstaan van de collegae, uitgelegd worden waarom dat zo is. Deze error management gedreven structuur werkt erg slecht voor het menselijk brein.

Nu de oude industriële maatschappijstructuur verandert naar een kennismaatschappij, verdwijnen de “old skool” lerende organisaties steeds meer.

Onzichtbaar managen werkt volledig anders. De basis ligt in het helder formuleren van de missie, visie en strategie. Deze wordt vervolgens duidelijk doorvertaald naar alle lagen van de onderneming. Dit moet periodiek getoetst worden, om ervoor te zorgen dat ieder individu binnen de onderneming grotendeels hetzelfde beeld heeft van de doelstellingen van de onderneming.

Daar waar in het verleden de “lastige” medewerkers zoveel mogelijk vermeden werden, zien we nu dat dit vaak de woordvoerders zijn van de groep medewerkers die niet zo snel hun mond opentrekken. Door deze “lastige” medewerkers anders in te zetten, worden ze ambassadeurs en in later stadium zelfs informele leiders. Informele leiders hebben altijd een belangrijke taak in het bewaken van de juiste sfeer op de werkvloer.

Flexibele organisatie

Een ander belangrijk aspect is dat de organisatie (de activiteiten van de mensen die er werkzaam zijn) zo ingericht wordt, dat het gemakkelijk mee kan buigen met de snelle veranderingen. Flexibiliteit is dus belangrijker geworden dan competentie alleen. De stugge logge organisatie is passé. De enkele vergadering op maandagochtend is passé. Het juiste management coacht tegenwoordig richting medewerkers gelukkig houden in hun werkzame rol. Het is belangrijk dat management en medewerker meer vertrouwen op de individuele kennis van de medewerkers.

Vanzelfsprekend heeft dit allerlei consequenties op de werkvloer. Maar ook in productie omgevingen voor het investeren in techniek of machines. We zien onder andere dat leasing van roerende goederen daardoor een stijgende lijn geeft in bepaalde branches. Bedrijven hebben minder ambitie om eigenaar te zijn van de roerende zaken. Recourses worden veel gemakkelijker gedeeld. Zoals bijvoorbeeld digitale printers in bedrijfsverzamelpanden. Hoe je de constant onzichtbare management vergadering vorm geeft, bespreken we graag met je in een persoonlijk gesprek.

Wij leren ondernemers, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden de geheimen van het brein en hoe je optimaal breinvriendelijk kunt communiceren. Door breinvriendelijk te communiceren overtuig je beter en voorkom je ruzies, misverstanden en aannames. Hiervoor is kennis van het brein en de inzet van de universele hersenwetten noodzakelijk.

Ben je een leider of ondernemer? Doe dan alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Bekijk hier diverse video’s van Sparkwise over #Hersenwetten

Eddie Tjon Fo

Over de auteur
Founder of the SparkWise methode || Substitute Teacher Masters of Science & Communications TU Delft || Author Business.nl || Entrepreneur/investor with over 38 years of experience in business and brand development. Helping organisations to better structure their targets by using neuro scientific insights. Optimizing in-company processes. Complex and competitive analysis and strategic structures, financing, mergers & acquisition, investing, accelerating Internationally orientated companies to the next commercial level.
artikelen
Gerelateerde artikelen
Management

Hoe versterkt management zich aan de uiteinden van de individuele kennis?

5 min lezen
Management

Verandering managen is nonsens, niet effectief en duurzaam

3 min lezen
Management

Waarom heeft agile management en een high performance organisatie de toekomst?

3 min lezen