HRZzp

Werkgever betaalt via WGA, 12 jaar lang kosten zieke werknemers

3 min lezen

WGA en 12 jaar ziektekosten

Door de wet, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), draai je als werkgever (vanaf de eerste ziektedag) tot maximaal 12 jaar voor het salaris op, voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Zelfs als het dienstverband met de werknemer al is beëindigd. Zonder adequate en preventieve maatregelen, betekent dit voor heel veel bedrijven een potentieel faillissement.

Deze verandering in het sociale stelsel zorgt inmiddels voor grote problemen bij ondernemers en ondernemingen en is ronduit belachelijk te noemen. De huidige overheid trekt zich steeds verder terug en legt de verantwoordelijkheid voor arbeidsongeschiktheid van werknemers vooral bij de werkgever en deels bij de werknemer neer. Dit, om niet langer de kosten van de sociale zekerheid, Arbo, verzuim en re-integratie te dragen.

Deze ziektekosten kunnen voor werkgevers, over een periode van 12 jaar, gemakkelijk oplopen tot meer dan € 200.000 per zieke werknemer.

Zie deze korte video:

Let wel, dit geldt dus ook voor de inhuur van ZZP’ers of ander tijdelijk personeel. Als je als ZZP’er werkgever bent en een andere ZZP’er inhuurt, val je in dezelfde regeling. Pas hier dus erg goed mee op.

De wet en regelgeving hieromtrent is ingewikkeld, onnodig complex en zorgt binnen afzienbare tijd voor onnodige faillissementen. De kosten hiervan kunnen niet worden verhaald.

De keuze die je als bedrijf hebt is om ‘Eigen Risicodrager ‘(ER) te zijn of om je te verzekeren. Bij de eerste optie, kies je ervoor alle voorkomende kosten bij arbeidsongeschiktheid van een (inhuur) medewerker, voor een periode van maximaal 12 jaar te dragen. Je kunt je er ook deels tegen verzekeren. Een polis voor het totale personeelsbestand, inclusief mogelijke inhuur van ZZP’ers, loopt daardoor fors in de papieren.

In februari 2014 maakte DNB bekend dat de verzekeraars gezamenlijk een verlies van meer dan één miljard Euro hebben geleden op hun WIA- en WGA-portefeuille. Dit was reden voor diverse verzekeraars om zich per direct terug te trekken uit deze markt, omdat de WIA en WGA verzekeringsproducten alleen maar verliesgevend zijn. Dit jaarlijkse miljard verlies, wordt dus nu direct afgewenteld op de ondernemers. Waar sta je straks als werkgever, als je alleen nog maar bij het UWV terecht kunt?

Voorkomen is beter dan genezen

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het Arbo portaal geeft aan dat er per jaar 100.000 ziektemeldingen zijn door arbeidsconflicten. Op zich is een arbeidsconflict geen ziekte, maar kan dit er op den duur wel uit voortkomen. De ondernemer wordt op die manier door de WGA financieel verantwoordelijk gesteld tot maximaal 12 jaar, omdat iemand niet meer aan het arbeidsproces wil/kan deelnemen.

Het is verstandig en een uitermate goede investering, om je als werkgever te richten op de oorzakelijke kant (voorkomen van arbeidsongeschiktheid) in plaats van op de gevolgkant (afsluiten van een verzekering). De kop in het zand steken wat betreft de WGA is zinloos, want dat kan een faillissement opleveren. De kernvraag is hoe een te hoog ziekteverzuim en een overspannen situatie op de werkvloer wordt voorkomen. Overspannen situaties op de werkvloer die voortslepen, leiden tot burn-outs en dus tot langdurige zieken en 12 jaar WGA verplichtingen.

Leiderschap aanpassen

Miscommunicatie, aannames, verkeerde functies, onduidelijke richting, teveel werkdruk en vooral verkeerd leiderschap, zijn de hoofddelen voor extra spanning op de werkvloer. Vanuit de nieuwste neuro wetenschappelijke inzichten, zijn we in staat de diverse breinen van de leidinggevenden en hun medewerkers synchroon te stellen. Wij hebben daartoe draagvlaksessies ontwikkeld, en gebruiken binnen deze sessies technieken en spelelementen, waardoor de hersenen van de deelnemers niet langer primair naar de verschillen zoeken, maar naar de overeenkomsten.

Als de hersenen leren hoe ze zichzelf in de status kunnen brengen om naar de overeenkomsten te zoeken, maakt het brein dopamine aan. Door de aanmaak van dit gelukshormoon worden mensen empatischer, minder kritisch, vriendelijker en werken ze gemakkelijker samen. Ergo, minder spanning en conflicten op de werkvloer en dus minder WGA kosten.

Wij leren bedrijven en hun investeerders, Leden van de Raad van Bestuur of Advies, Ondernemers, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden, hoe je door de inzet van de universele breinwetten een optimaal team kunt bouwen, zodat je minder ziekteverzuim hebt omdat de werksfeer uiterst prettig is.

Doe alvast de Neuro Quotiënt TEST en ontvang automatisch via e-mail gratis de 7 whitepapers, die meer inzicht geven in hoe het menselijk brein werkt.

Eddie Tjon Fo

Over de auteur
Founder of the SparkWise methode || Substitute Teacher Masters of Science & Communications TU Delft || Author Business.nl || Entrepreneur/investor with over 38 years of experience in business and brand development. Helping organisations to better structure their targets by using neuro scientific insights. Optimizing in-company processes. Complex and competitive analysis and strategic structures, financing, mergers & acquisition, investing, accelerating Internationally orientated companies to the next commercial level.
artikelen
Gerelateerde artikelen
HR

Banen bij de overheid aantrekkelijker dan ooit

1 min lezen
Zzp

Hypotheek voor zzp’ers en ondernemers

1 min lezen
HR

Personeel effectiever laten werken met computers

1 min lezen